กล่องข้อความ: การขยายพันธุ์ผักหวานด้วยวิธีการตอน
		การขยายพันธุ์ผักหวานป่าสามารถทำได้ 4 วิธี คือ การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การชำราก การสกัดราก ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความถนัดของผู้ปลูกหรือผู้ต้องการขยายพันธุ์ว่าจะมีความถนัดในการขยายพันธุ์แบบใด  นางอภิญญา พรหมมีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) ได้ให้แนวทางการขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีการตอนกิ่ง ซึ่งเป็นอีกวิธีที่ทางศูนย์ฯ นำมาขยายพันธุ์ผักหวานป่าและแนะนำเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ ข้อดีของวิธีนี้ก็คือจะได้กิ่งขนาดใหญ่ มีวิธีการดังนี้
	๑.เตรียมอุปกรณ์สำหรับการตอนกิ่ง คือ มีดสำหรับควั่นกิ่ง, ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำ, เชือกฟาง, ถุงพลาสติก, น้ำยาเร่งราก
	๒.นำขุยมะพร้าวที่แช่น้ำบีบน้ำให้พอหมาดไม่เปียกจนเกินไป ใส่ลงในถุงพลาสติกพอประมาณแล้วมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกฟาง 
	๓.คัดเลือกกิ่งผักหวานป่า โดยเลือกกิ่งกระโดงที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป 
	๔.นำมีดมาควั่นกิ่งผักหวานป่าให้มีความกว้างประมาณ ๑ นิ้ว เสร็จแล้วแกะเอาเปลือกตรงบริเวณที่ควั่นออกพร้อมกับขูดเนื้อเยื่อออก
	๕.ทาน้ำยาเร่งรากตรงส่วนบนของแผลที่ควั่น
	๖.นำถุงพลาสติกที่ใส่ขุยมะพร้าวมาผ่าครึ่งแล้วนำมาประกบกับกิ่งผักหวานโดยให้แผลที่ควั่นอยู่ตรงกลางถุง ใช้เชือกฟางมัดถุง
	7.ปล่อยไว้ประมาณ 45-60 วัน จะเห็นรากผักหวานป่าออกมา และสามารถตัดได้เมื่อรากแก่ โดยสังเกตรากจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาลอ่อน(ในช่วงระหว่างที่รอรากผักหวานป่างอกต้องคอยตรวจดูกิ่งตอนด้วยว่าขุยมะพร้าวแห้งหรือไม่ ถ้าแห้งก็ให้รดน้ำเพื่อให้ชุ่ม) นำไปชำลงถุงหรือนำไปปลูกลงแปลง
กล่องข้อความ: สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน
	การปลูกผักหวานป่าคงเป็นเรื่องยากสำหรับหลายท่าน แต่ด้วยรสชาติที่ได้รับความนิยมและราคาที่ดึงดูดใจ หลายๆ ท่านจึงสนใจที่จะปลูกพืชชนิดนี้ ฉบับนี้จึงนำวิธีการขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีการตอนมาฝากค่ะ เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้สนใจนำไปปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

กล่องข้อความ: ปีที่ 5 ฉบับที่ 53
กล่องข้อความ: พฤศจิกายน 2555

ปริมาณของ “ความสุข”

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ
แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

เลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป

 ควั่นกิ่ง

   หุ้มกิ่งตอนด้วยขุยมะพร้าว

 ประมาณ 45-60 วัน   จะเห็นรากงอกออกมา

 ตัดเมื่อรากแก่เป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียว

 ปลูกลงแปลง

  ชำถุง

การตอนกิ่งผักหวานป่า

กล่องข้อความ: ข้อมูลโดย : นางอภิญญา พรหมมีชัย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
กล่องข้อความ: ที่ปรึกษา : นายอนุสร จันทร์แดง 
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)   
กล่องข้อความ: สำนักงาน :  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)  
หมู่ 10 ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30280 
Phone/Fax : 0-4446-5115,  http://www.aopdh06.doae.go.th/
E-mail : aopdh06@doae.go.th 
กล่องข้อความ: กล่องข้อความ: บรรณาธิการ : นางสาวสุภาวดี ภูมิมาลี 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ