สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน

           ไม้เลื้อยหลายชนิดเราสามารถจัดระเบียบการปลูกร่วมกับพืชสวนครัวอื่นๆ ให้สวนมีความหลากหลายน่าดูมากยิ่งขึ้นทั้งยังได้ผลผลิตบริโภคในครัวเรือนหรือปลูกเป็นรายได้เสริมได้ดีอีกด้วย

           ผักไม้เลื้อยในที่นี้  คือ  พืชผักที่มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย มีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนนำไปประกอบเป็นอาหารรับประทาน  อาจใช้กินสดหรือกินสุกได้   เช่น พืชตระกูลแตง ได้แก่  แตงกวา  แตงร้าน  ฟักทอง  แฟง ตำลึง น้ำเต้า  พืชตระกูลถั่ว ได้แก่  ถั่วพู ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว ถั่วแขก  ไม้เลื้อยที่มีดอกสวยงาม ได้แก่ ชมจันทร์  ขจร  นอกจากนี้ยังมีพวกที่เป็นเครื่องเทศ เช่น พริกไทย ดีปลี เหล่านี้เป็นต้น

           การปลูกไม้เลื้อยมีวิธีการไม่ต่างจากการปลูกผักชนิดอื่น แต่มีเทคนิคบางขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นโดยเริ่มแรกจากการเตรียมดิน การปรับพื้นที่ ขุดดินให้ร่วน ให้มีความลึกประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร พลิกดินให้ด้านบนลงไปอยู่ด้านล่างเพื่อตากแดดไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ การตากดินนี้เป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงแดดด้วยอีกประการหนึ่ง

         ขั้นต่อมา เมื่อดินแห้งดีแล้วจึงค่อยๆ ย่อยดินให้เล็กลงด้วยการใช้เสียม หรือจอบค่อยๆ ฟันดิน ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าลงไปในดิน ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมี เพราะอาจทำให้ดินแข็งเกินไป และดินเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร เมื่อผสมแล้วควรแต่งดินให้เรียบ

เมล็ดพันธุ์ และการขยายพันธุ์

         เมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาเพาะนั้น อาจได้จากเมล็ดของผลที่เรากินไม่หมดปล่อยไว้ให้แก่จนแห้ง และนำเมล็ดมาเพาะก็ได้ เช่น น้ำเต้า ฟักทอง ถั่วพู หรือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีขายเป็นซอง ๆ หรือเป็นกระป๋องก็ได้ทั้งนั้น

         พืชไม้เลื้อยบางชนิดสามารถเติบโตได้ง่าย เพียงแค่หว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลงปลูกที่เราเตรียมดินไว้แล้ว รดน้ำสม่ำเสมอทั้งเช้าและเย็น ไม่นานก็จะงอกขึ้นมาเป็นไม้เลื้อยให้เรารีบทำค้างไว้ให้ยึดเกาะ เช่น ตำลึง  แต่ก็มีอีกหลายชนิดที่ต้องเพาะเมล็ดไว้ให้เป็นต้นกล้า ที่เมื่อโตพอประมาณก็สามารถนำลงปลูกในแปลงได้ หรือบางชนิดก็ไม่ต้องเพาะเมล็ด แต่ใช้การปักชำง่าย ๆ ก็ขยายพันธุ์ได้ เช่น ใบย่านาง ฟักข้าว เสาวรส

อาณาจักรพืชสวน

ฉบับที่ ๓๕ ปีที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

วัสดุยึดเกาะ

         พืชไม้เลื้อยในวงษ์แตงมักมีมือจับงอกจากโคนก้านใบยืดยาวออกไป มือจับเหล่านี้จะมีลักษณะม้วนงอจับกับวัสดุที่ส่วนปลายการม้วนพันของมือจับจะจับด้วยความยาว 3 ใน 4 ส่วนของมือพันอีกส่วนจะใช้ค้ำยันลำต้น หรือวัสดุที่มีมือจับเกาะไว้

         พืชวงศ์แตงมีเถาค่อนข้างรุงรัง คลุมพื้นที่มาก โดยปกติแล้ว อาจปลูกโดยไม่ใช้ค้างก็ได้ โดยให้เลื้อยทอดไปตามพื้นดิน เช่น แตงกวา แตงโม ฟักแฟง แต่หากมีค้างก็จะสามารถลดการใช้พื้นที่ลงได้ ให้ผลิตผลที่สวยงาม และเป็นการจัดระเบียบใหม่ให้ต้นไม้ อาจใช้ไม้ไผ่ลำเล็กที่มีลำตรงยาว ตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป ปักลงพื้นในแนวตั้ง การปักค้างนั้นอาจปรับได้ตามแต่สภาพพื้นที่ ลักษณะของค้างก็อาจทำได้ตามความชอบใจของผู้ปลูกด้วยเช่นกัน จะปักเฉยๆ เป็นเพียงเสาต้นหนึ่ง หรือจะสานขัดเป็นรูปร่างคล้ายรั้วก็ได้

สำนักงาน  :    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)   111   หมู่ 10  ตำบลโคกกรวด   อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา  30280  

Phone/Fax : 0-4446-5115,  0-4446-770   http://aopdh06.doae.go.th   E-mail : aopdh06@doae.go.th

ที่ปรึกษา  อนุสร  จันทร์แดง       บรรณาธิการ ชื่นดวงใจ  คงบาล   

ปลูกเป็นรั้วกินได้

         หากปลูกตามริมรั้วให้เลื้อยพัน อาจทำได้กับไม้เลื้อยกินได้บางชนิด เช่น ถั่วพู ตำลึง ผักปลัง เสาวรสหรือแพสชั่นฟรุตพันธุ์สีเหลือง พืชเหล่านี้ปลูกง่าย ทนทาน ไม่ต้องการการดูแลรักษามากเท่าใดนัก โดยเฉพาะในฤดูฝนที่จะเติบโตเร็วมากจนเก็บไปรับประทานไม่ทันทีเดียว

 

ปลูกเป็นสวนหย่อม

         หากพอมีพื้นที่อยู่บ้าง อาจจัดบริเวณบ้านสักส่วนหนึ่งตามแต่สภาพพื้นที่และสภาพของแสงแดดให้เป็นสวน หากสวนนั้นเต็มไปด้วยพืชผักสวนครัวและไม้เลื้อยกินได้ ให้ทำซุ้มสำหรับไม้เลื้อย เช่น พริกไทย ดีปลี ถั่วพู ตำลึง นอกจาจะได้ที่ชมสวนแล้วก็ยังได้เก็บผลผลิตจากสวนหย่อมกินได้อีกด้วย

กล่องข้อความ: ปลูกไม้เลื้อยเป็นรั้วกินได้

ในโลกนี้ จะให้ลัทธิไหนครองโลกไม่สำคัญ ขอแต่ให้เป็น คนดี ก็พอแล้ว
คนดี เผด็จการ ก็เผด็จการไปในทางดี นำไปสู่ความดี และความเจริญอันแท้จริง
คนดี เป็นประชาธิปไตย ก็พร้อมเพรียงกันทำดีได้จริง โดยไม่ต้องสงสัย
แต่ถ้าคนชั่วแล้ว แม้จะเป็นประชาธิปไตย
ก็มีแต่จะ "นอนหาความสำราญ" กันทั่วไปหมด ในที่สุดก็ล่มจม
ฉะนั้น ขอแต่ให้คนดีอย่างเดียวก็แล้วกัน
จะซ้ายจัดหรือขวาจัดย่อมใช้ได้ทั้งนั้น
"ธรรมะในศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้คนดี หาใช่ลัทธิการเมือง

ท่านพุทธทาสภิกขุ...